contacts

2

Katarzyna Starowicz, PhD

Associate Professor

starow@if-pan.krakow.pl
+48 12 6623206

Marta Kędziora, PhD

Post-doctoral Researcher

bryk@if-pan.krakow.pl
+48 12 6623243

Katarzyna Popiołek-Barczyk, PhD

Post-doctoral Researcher

popiolek@if-pan.krakow.pl
+48 12 6623243

    ul. Smetna 12, 31-343 Krakow PL